Individální cvičení – rehabilitační

Nabízím jednotlivcům individuální přístup při nápravných cvičeních rehabilitačních a rekondičních , což jsou např. poúrazové stavy, poruchy držení těla a chronické bolesti  po dlouhodobém zatížení prací či sportem.

Při cvičení využívám různé techniky:

-Infinity metod

-SMS systém

-Kvantová terapie

-Kineziologickými cviky aj.