Kineziologie

Co je kineziologie?V podstatě je to nauka o pohybu, která se využívá v diagnostice. Kineziologie je 12 druhů. Já se zabývám metodou ONE BRAIN (Jednotný mozek), která se u nás vyučuje v soukromých kurzech již od roku 1994. Do střední Evropy ji přinesla americká lektorka Carol Ann Hontz, která stále v Praze přednáší vyšší kurzy. V současnosti je 13 základních kurzů a 20 minikurzů. Základní kurzy navazují za sebou jako stupně vzdělávání. Na jednotlivých kurzech se učí zvládávání pracovních korekcí a zároveň účastníci pracují na svých problémech, aby byli schopni pochopit a spolupracovat na řešení problémů klientů.

Při vzniku této metody se autoři zabývali problémem dětí, které trápí dyslexie. Dyslexie, podle autorů této metody, to není jen porucha učení, čtení, psaní, ale i nedostatečná koordinace pohybů, poruchy koncentrace i hyperaktivita. To všechno je nesprávná komunikace mezi přední a zadní částí mozku a taky mezi pravou a levou hemisférou, která je vyvolána emocionálním traumatem či stresem, které jsou tak intenzivní, že dojde k zablokování některých našich přirozených schopností.

Časem se ukázalo, že metoda může být úspěšně využívána při řešení jakéhokoliv problému, bez ohledu na věk osoby. Protože metoda nepracuje s problémem, ale s negativními emocemi, které způsobily jejich vznik. Takže když každý člověk je nositelem svých problémů, je i zdrojem jejich řešení. Pokud je ochoten spolupracovat a věřit v úspěšnost „vyléčení“.

Metodou One brain je možno kromě dyslexií úspěšně pracovat na odstranění celé řady duševních či fyzických potíží např. bolesti zad a hlavy, tréma, neuróza, deprese,fobie, alergie, obezita či jiné typy závislostí. Dále se může věnovat odblokování různých strachů např. strach z výšek, z vody , z autority, ze smrti, z porodu, ze samoty, z boleti své či jiných, strach důvěřovat jiným, strach z nadpřirozeného, strach učit se něco nového , strach z uzavřených prostor, strach ze zvířat, strach z boha atd.

Prostě jakýkoliv stres či strach, který omezuje každodenní život,může být odblokováním odstraněn. To v případě, že má emociální základ, a hlavně, když vy se rozhodnete využít metodu, která to dokáže s pomocí vašeho vlastního těla. Tato metoda opravdu nabízí nekonečné možnosti jak se „vyléčit“ a najít harmonii vlastního života.