Jak probíhá sezení?

Jak probíhá sezení?Po úvodním rozhovoru, ve kterém klient charakterizuje „téma“ k odblokování se pokračuje předtesty a povolením.Pokud klientovo tělo souhlasí s odblokování, postupuje se dál podle postupů metody ONE BRAIN. Účelem odblokování je odstranit negativní emoční stres v těle klienta, který blokuje harmonické proudění energie. ( Viz. Jak funguje kineziologie).

Když je klientem menší dítě preferuji práci v jeho vlastním domácím prostředí. Dítě je pak klidnější, nemusí být přítomno během rozhovorů s rodičem a nezažívá stres jako při návštěvě neznámých prostor či lékařské ordinace. Při práci s dítětem je většinou nutná přítomnost jednoho rodiče. V některých případech se rodič neúčastní části, nebo i celého sezení.

Na závěr se vytestuje zda má klient nějaký „domácí úkol“ tj. cvičení, které umožní tělu se lépe dostat do přirozeného stavu a tak se uzdravit.